Evara’s gameplan

Missie:educatieve-games-onderzoek

Wij ondersteunen de ontwikkeling van kinderen én het onderwijs. Hiervoor zetten wij toegepaste educatieve
games, gamification en game design vaardigheden in als doeltreffende en simpele hulpmiddelen.

Learning is a game, all you have to do,
is know how to play
Visie:

Evara staat voor een natuurlijke en verrijkte (talent)ont- wikkeling van kinderen in het onderwijs. Sleuteloplossing hiervoor is de inzet van games en/of game-elementen als hulpmiddel. Games hebben immers de eigenschap om kinderen op een creatieve en rijkere wijze te motiveren en daarbij de autonomie te bevorderen. Het stimuleren van de (talent)ontwikkeling van kinderen bereiken wij met name door in en aan het educatieve werkveld onze kennis op het gebied van games over te dragen. Ook nemen wij werk uit handen door mee te helpen met uitzoekwerk, keuzes maken en onderhouden van vaardigheden.

Play is the highest form of research
games en gamification in de lesDoelen:
  1. Het uitdagen van kinderen en het ondersteunen van hun zelfontwikkeling. Dit doen we door de inzet van games en hen te leren hoe ze zelf games kunnen maken.
  2. Het ondersteunen van leraren/het onderwijs d.m.v. coaching en ict-coördinatie m.b.t. applied games, gamification en de bijbehorende techniek als educatief hulpmiddel.

Evara bereikt dit door de tactische inzet van games en game-elementen. Door de bouwstenen te analyseren die games en spel eigen zijn, is het mogelijk om deze vervolgens in toegepaste en activerende werkvormen te verbinden aan een les. Een juiste combinatie bevordert bovendien de zelfbeschikking van kinderen op speelse wijze. Doordat de betere games van nature zaken zoals motivatie en hogere denkvaardigheden combineren (toepassen, analyseren, evalueren en soms creëren) is deze vorm van educatie uitermate geschikt om in te zetten als hulpmiddel voor adaptief onderwijs.