Games en gamification in het onderwijs

Games als hulpmiddel

Wij geloven dat kinderen geholpen kunnen worden in hun (talent)ontwikkeling door middel van (educatieve) games. Een van de belangrijkste eigenschappen is dat zij op een leuke, rijke en creatieve wijze motiveren en daarbij ook vaak autonomie bevorderen.

Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen

Applied games en digitale middelen in het onderwijs worden steeds normaler. Het ontbreekt docenten echter vaak aan tijd en kennis om de nieuwe digitale middelen effectief te benutten. De vakcoaches van Evara ondersteunen docenten door samen na te denken over de speelse verrijking van het reguliere lesmateriaal. Doel is om de docent in de praktijk werk uit handen te nemen door mee te helpen met handreikingen over de inzet van (educatieve) games, uitzoekwerk, keuzes maken en onderhouden van vaardigheden. Onze vakcoaches zijn dus game-deskundigen, ICT-coördinatoren en MediaCoaches ineen.

Leren & motiveren

(Educatieve) games en gamification zijn ideale hulpmiddelen voor het onderwijs. Ze passen vaak hogere denkvaardigheden toe en kunnen worden ingezet als activerende werkvormen. Elke game bestaat uit een aantal zeer effectieve eigenschappen: motivatie, kennisoverdracht, herhaling, beloning, etc. Daarnaast zijn ze vaak in staat autonomie en gedragsverandering te bevorderen.
Games kunnen in allerlei vormen toegepast worden binnen en buiten de les. Er zijn speciaal ontworpen games (ook serious games genoemd) maar het is ook goed mogelijk om een entertainment game toe te passen. De slimme toepassing van games in het algemeen noemen we ook applied games. Ook is het mogelijk om specifieke game-elementen in te zetten om een onderwerp mee te verrijken: gamification. Deze keuzevrijheid zorgt er voor dat er voor ieder wat wils is!